oynatmaq

oynatmaq
f.
1. Uşağı əlinə alaraq, atıbtutaraq əyləndirmək, yaxud oyuncaq və başqa vasitələrlə məşğul etmək və beləliklə, özü də əylənmək. Körpəni oynatmaq. Uşaqları oynatmaq. – Vahid uşağı yanına alıb oynadır, dilə tutub yatırtmaq istəyirdi. M. C.. // Oyuncaq və s. ilə oynamaq, məşğul olmaq. Gəlinciyi oynatmaq. – Müəllimlə Mayis getdikdən sonra da Tapdıq maşını oynatmaqdan doymurdu. Ə. Vəl.. <Qız> küncdə oturub gəlin oynadarmış. Ç..
2. O tərəf-bu tərəfə tərpətmək, qımıldatmaq. <Qızıl it> qulaqlarını oynadaraq qalın, boğuq səsi ilə hürər, nəşəmi pozardı. A. Ş.. Ayaqlarımı soyuq suya salıb oynatmağa başladım. A. D.. // Tərpətmək. Kələntər qara qaşlarının altındakı qara gözlərini oynatdı. M. İ..
3. icb. Oynamağa məcbur etmək, rəqs etdirmək. Vağzalı oynatmaq.
4. Əlində atıb-tutmaq, fırlatmaq. <Doktor:> Hə, de anamın oğluyam, verim, – deyib, konfeti əlində oynadardı. M. İ.. <Hidayət> əlində oynatdığı sarı yarpağı . . kənara fırlatdı. B. Bayramov.
5. məc. Göstərmək, təzahür etdirmək. Şahnisə xanım yarı çevrilərək dodaqlarında mənalı bir təbəssüm oynatdı. Ç..
6. məc. Ələ salmaq, dolamaq, sarımaq. <Şamama Cadu:> Sən belə güman etmə ki, sən məni oynadırsan deyibsən, mən də səni ələ salıb oynadıram. Ə. H.. <Elçi:> Məni oynatmaq olmaz. C. C.. // məc. Aldatmaq, aldadaraq yormaq; yuxulatmaq. İki aydır ki, məni oynadır.
7. məc. Yerindən eləmək. Yaxşı və dəbdəbəli toy qıza nağıl kimi maraqlı görünür, bütün xəyalını oynadırdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • oynatma — «Oynatmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silkələmək — f. 1. Təkan verərək, dartaraq bu tərəfdən o tərəfə bərk tərpətmək, yerindən oynatmaq, sarsıtmaq. Gənc sərt əlilə Bayramı silkələdi. M. Hüs.. Arvad <Aydının> üstünə atılıb bərk silkələdi. H. Seyidbəyli. // Meyvələri salmaq üçün ağacı bərk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-qol — is. Əllər və qollar. Əl qolunu çırmalamaq. – <Zənci:> Zəncirlə bağlıdır mənim əl qolum. S. V.. Əli qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imkan tapmaq, maneələrdən azad olmaq. Amma ərə gedəndən sonra . . <Tükəzbanın> əli qolu daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalığlamağ — (İmişli) çapalamaq, əlayağını oynatmaq. – Uşağı açıblar bələgdən, çalığleyır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dızılamax — I (Çənbərək) oynatmaq. – Qüçüyü dızılama, dişi qırılı ha! II (Çənbərək) sahənin otunu ordan burdan çalmaq, biçmək. – Yavılnın çökəyin dızılıyıf gedif Nuru …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləflətmax — (Şəki) tərpətmək, yerindən oynatmaq, laxlatmaq. – Sütünü ləflətdim …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • at — 1. is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər. . (Bayatı). Ata minəndə özünü, atdan düşəndə atı unutma. (Ata. sözü). Uca atın üstündə oturub, kəndin alçaq divarlarından həyətin yarısını görürdüm. C. M.. At… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badkeş — is. <fars.> köhn. 1. Xalq təbabətində müalicə məqsədi ilə işlədilən küpə, banka, stəkan və s. ; həcəmət. Badkeş qoymaq (eləmək, salmaq) – xəstə adamın qanını oynatmaq üçün bədəninin müxtəlif yerlərinə banka qoymaq. 2. Dəmkeş, külbə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”